POLÍTICA DE PRIVACIDADE E POLÍTICA DE COOKIES

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, así como no Real Decreto 1720/2007 que desenvolve esta lei, indicámoslle que os datos persoais que Ud. facilítanos de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados a ficheiros automatizados de tratamento de datos de carácter persoal debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos cuxo titular é GALICIAN BREW, S.L. (en diante GALICIAN BREW) con CIF B94169521.

Devanditos ficheiros teñen como a súa única finalidade a xestión comercial (1) por parte de GALICIAN BREW. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial. GALICIAN BREW cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

GALICIAN BREW adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (a cales poden verificar a veracidade dos datos).

Infórmase da posibilidade de enviarlle información sobre actividades e servizos de interese aos que Ud. presta o seu consentimento, e que, por calquera medio, puidesen levar a cabo entes colaboradores do titular do ficheiro e o propio titular do ficheiro.

Esta autorización faise efectiva de forma retroactiva a calquera tratamento de datos feitos xa por parte do titular do ficheiro, a condición de que a finalidade fose a anteriormente indicada. Tamén se fai efectiva para calquera outro tratamento necesario para a prestación de servizos de recente ou nova contratación.

Para que a información que conteñen os nosos ficheiros estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.

Se desexa exercer o dereito de acceso, rectificación, oposición ou cancelación, dirixa un escrito (achegado fotocopia do DNI) a:

Chan de Gándara, 20 - Padróns
Ponteareas - 36866
Pontevedra

(1) Xestión de clientes, xestión comercial (incluíndo campañas publicitarias), facturación, contabilidade e fiscalidade.

QUE INFORMACIÓN RECOLLEMOS?

A nosa tenda online recolle a seguinte información:

  • Nome do usuario.
  • Datos de contacto do usuario que inclúe dirección de correo electrónico e teléfono.
  • Información demográfica como código postal, dirección fiscal, direccion/s de envío.
  • Dirección IP.

POLÍTICA DE COOKIES

Utilizamos diferentes tecnoloxías para recoller e almacenar datos cando accede á plataforma ecommerce, incluíndo o envío dunha ou varias cookies ao seu equipo.

COOKIES DE TERCEIROS

Empréganse cookies de google analytics para control de usuarios e obxectivos. Estas son:

  • _ga: Úsase para distinguir aos usuarios.
  • _utma: É o identificador de visitantes. Garda información relativa á sesión e ten unha caducidade de dous anos a partir da súa creación.
  • _utmb: Utilízase para saber o tempo que pasa o usuario na nosa páxina e o número de páxinas que visita, ou o que é o mesmo o que duran as visitas/sessiones das visitas. Por defecto esta cookie expira aos 30 minutos.
  • _utmc: Esta cookie utilízase de forma conxunta con __utmb para saber se se establece unha nova sesión para o usuario. Esta cookie expira cando se pecha o navegador, polo que se o usuario entra e non existe esta cookie, débese fixar unha sessión nova, por exemplo se un usuario pecha o navegador e volve entrar aos 45 minutos.
  • _utmz: Está cookie utilízase para realizar a atribución da visita, é dicir desde onde e como chegou o usuario á nosa web. Ten unha duración por defecto de 6 meses.

COOKIES PROPIAS

A seguinte táboa describe a lista de cookies que se recollen no portal web e a información que se almacena:

Nombre de la cookieDescripción cookie
CART Asociación con su carrito de la compra
CATEGORY_INFO Almacena la información de la categoría de la página y permite mostrar páginas de forma rápida
COMPARE Artículos incluídos en la tabla de productos a comparar
CURRENCY Moneda en curso
CUSTOMER Versión encriptada de su identificador de cliente en la tienda.
CUSTOMER_AUTH Indicador para saber si usted está registrado en la tienda
CUSTOMER_INFO Versión encriptada del grupo de clientes al que pertenece
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Identificador de las tiendas segmentadas
EXTERNAL_NO_CACHE Indicador  para saber si está permitido el caché
FRONTEND Identificador de sesión en el servidor
GUEST-VIEW Permite a invitados editar sus pedidos
LAST_CATEGORY Última catagoría visitada
LAST_PRODUCT último producto visitado
NEWMESSAGE Indica si un nuevo mensaje fue recibido
NO_CACHE Indicador  para saber si está permitido el caché
PERSISTENT_SHOPPING_CART Enlace a la información sobre el carrito de la compra y el historial de productos vistos
POLL Identificador de las encuestas recientemente votadas
POLLN Información de las encuestas votadas por usted
RECENTLYCOMPARED Artículos recientemente comparados
STF Información de los productos enviados a amigos
STORE Vista de tienda o idioma seleccionado
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicador de la aceptación de cookies por parte del cliente
VIEWED_PRODUCT_IDS Productos vistos recuientemente
WISHLIST Lista encriptada de productso añadidos a la lista de deseos
WISHLIST_CNT Número de artículos en la lista de deseos

 

COMO USAMOS AA COOKIES?

Unha cookie (ou galleta informática) é unha pequena información enviada por un sitio web e almacenada no navegador do usuario, de maneira que o sitio web pode consultar a actividade previa do usuario para poder ofrecerlle un servizo particularizado. As cookies axúdannos a ofrecer un mellor servizo.