BASES DO CONCURSO DE BANDAS ROCK IN RÍO TEA 2022

1.- Inscrición no concurso

 • A inscrición é gratuíta.
 • Requisitos para a inscrición: os compoñentes dos grupos deberán ser maiores de 18 anos ou maiores de 16 presentando unha autorización do seu titor/a legal para a súa participación no Concurso.
 • Os compoñentes dos grupos só poderán pertencer a unha banda das preseleccionadas. En caso de incumprir esta condición a organización poderá descualificar a unha das bandas afectadas.
 • O repertorio das bandas pode ser propio ou versionado, non podendo superar as versións o 40% do tempo da actuación.
 • Para inscribirse, as bandas deberán completar o formulario da páxina web https://www.galicianbrew.com/concurso-de-bandas-rock-in-rio-tea-2022 indicando:
  • Correo electrónico (requerido)
  • Teléfono de contacto (requerido)
  • Nome da banda (requerido)
  • Rider da banda (requerido)
  • Enlace á canción principal. Pedímosvos que nos enviedes a vosa canción máis representativa, o voso mellor hit. Poderá estar en spotify, bandcamp, youtube ou calquera plataforma. Deberá ser unha soa canción (requerido)
  • Enlace para escoitar máis música da banda (Canal de spotify, bandcamp, youtube, etc…) (requerido)
  • Canal de videos da banda. (opcional)
  • Enlace de facebook da banda (opcional)
  • Instagram da banda(opcional)
  • Dosier da banda (opcional)
 • A data límite de inscrición será o 1 de marzo de 2022. A organización do Concurso resérvase o dereito a ampliar este prazo.

2.- Preselección de grupos

 • De todas as bandas inscritas, a organización do concurso elixirá 8, que serán as que concursen polos premios.

3.- Formato do concurso

 • O concurso levarase a cabo no Pub JJ Copas de Ponteareas.
 • Haberá tres fases: Primeira Fase, Semifinais e Final.
 • Todas as fases están formadas por eliminatorias entre 2 bandas. A banda gañadora de cada enfrontamento pasa á seguinte rolda.
 • En cada eliminatoria farase un sorteo para decidir que banda é a que toca primeiro.
 • O concerto de cada banda durará 40 minutos, habendo 15 minutos para o cambio de banda.
 • O horario dos concertos acordarase antes do inicio do concurso tendo en conta as posibles restricións de horario de peche que estean vixentes.
 • Haberá unha primeira fase de 4 eliminatorias e os catro gañadores pasarán ás semifinais. A segunda fase (semifinais) constará de dúas eliminatorias, onde os dous gañadores pasarán á final, onde se decidirá o gañador.
 • A organización resérvase o dereito a decidir os emparellamentos nas eliminatorias.
 • En caso de que a organización non acade un acordo cunha banda para as datas das eliminatorias, esta resérvase o dereito de substituír á banda en cuestión por outra das inscritas ou por unha das bandas eliminadas anteriormente, se se dera o caso.

4.- Puntuacións en cada eliminatoria

 • En cada concerto eliminatoria, o gañador decidirase por votación, atendendo a 3 xurados distintos. Cada xurado outorgará 1 punto á banda que considere gañadora:
  • Xurado popular. O local repartirá papeletas coas consumicións para votar aos grupos. Poderanse entregar máis de unha papeleta por persoa (segundo as consumicións). A banda que obteña máis papeletas gañará o punto do público. En caso de empate no reconto de papeletas, o punto do público non será para ningún dos grupos.
  • Xurado do JJ Copas. O local organizador disporá dun xurado que votará internamente quen considera que gañou a eliminatoria. Repartirá, por tanto, o segundo punto da eliminatoria.
  • Xurado de Rock in Río Tea: Un xurado formado pola organización do Concurso votará internamente e outorgará o terceiro punto á banda que considere gañadora da eliminatoria.
  • Ningún dos xurados coñecerá a votación dos outros dous no momento de facer as súas votacións.
  • O gañador será o grupo que obteña máis puntos. En caso de empate, decidirá o voto do Xurado do Rock in Río Tea (Só se podería dar un empate no caso de que se produza empate no reconto do voto do público).

5.- Premios

 • PRIMEIRO CLASIFICADO (Gañador do concurso): 1.000€ e a posibilidade de tocar no vindeiro Festival Rock in Río Tea 2022.
 • SEGUNDO CLASIFICADO (FINALISTA): 400 €.
 • SEMIFINALISTAS : 200 €.

A entrega dos premios realizarase segundo se pasen as eliminatorias. Deste xeito:

 • O gañador obterá 200 € na semifinal e 800 € tras gañar a final para chegar á cantidade de 1000 €.
 • O segundo clasificado recibirá 200 € na semifinal e outros 200 € na final para chegar á cantidade de 400 €.
 • Os semifinalistas recibirán o premio de 200 € na semifinal.
 • Na primeira rolda non se entregará ningún premio.

Non se pagarán gastos de viaxe nin aloxamento, correndo estes a cargo das bandas cando fosen necesarios.

6.- Datas das eliminatorias

 • PRIMEIRA FASE
  • Sábado 12 de marzo de 2022
  • Sábado 19 de marzo de 2022
  • Sábado 2 de abril de 2022
  • Sábado 9 de abril de 2022
 • SEMIFINAIS
  • Sábado 23 de abril de 2022
  • Sábado 7 de maio de 2022
 • FINAL: Sábado 21 de maio de 2022

A organización resérvase o dereito a poder modificar estas datas, avisando ás bandas con anterioridade.

7.- Normas de obrigado cumprimento para as bandas

 • Rider: Como xa indicamos na inscrición, é obrigatorio entregar o Rider da banda e que este se axuste á realidade da formación o día do concerto. En caso de sufrir algún cambio, deberase avisar ao técnico da sala con antelación.
 • Batería: Os grupos deberán aportar e poñerse de acordo na batería a utilizar. Só se permitirá cambiar a caixa e os pratos entre os 2 concertos. En caso de non existir acordo, o técnico da sala decidirá a batería a utilizar. A organización porá a disposición das bandas unha batería de cortesía por si prefiren non traer unha. A batería de cortesía non terá pratos nin caixa, nin pedal de bombo. As bandas deberán levar os seus.
 • Backline: Os grupos deberán aportar e poñerse de acordo na utilización do backline (amplificadores). Se isto non fose posible, será o técnico da sala quen decida. A organización porá a disposición das bandas un amplificador de baixo.
 • Técnico Propio: En caso de que a banda teña un técnico de son propio deberá comunicalo á organización con antelación, e este será supervisado polo técnico da organización.
 • Os días de concerto os grupos deben presentarse na sala co backline acordado á hora acordada polo técnico da sala, que se porá en contacto con eles con antelación.
 • Comportamento: En todo o momento, as bandas deberán ter un comportamento respectuoso coa sala, a organización e o público.
 • En caso de que algunha banda non cumpra algunha destas normas, a organización poderá descualificala e substituíla por outra banda das inscritas ou por unha das eliminadas anteriormente se se dese o caso.

8.- Máis información sobre o Concurso

9.- Suspensión do concurso

 • No caso de ter que suspender o concurso por restricións sanitarias ou calquera outro problema, repartiranse os premios segundo a fase acadada:
  • Suspendido nas eliminatorias previas: non se repartirán premios
  • Suspendido nas semifinais: Os semifinalistas recibirán 200 euros cada un
  • Suspendida a final: Os 2 finalistas recibirán 200 euros máis aparte dos 200 euros por ser semifinalistas